Nowy przewodniczący Koalicji – Mariusz Olejnik, zwrócił się do pozostałych członków podczas spotkania o ścisłą współpracę i sprawne wdrożenie w bieżące działania Koalicji. Zaproponował również, aby sprawami dotyczącymi rozwiązań prawnych posiłkować się wiedza i doświadczeniem KIB.

Co planowane jest na rok 2010?
1. Działania w zakresie implementacji do prawa polskiego zapisu Dyrektywy 28 ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 17, który jest poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.
2. Kontynuacja pracy nad nowelizacją ustawy dotyczącej biopaliw.
3. Próba określenia rocznego stałego wolumenu wzrostu produkcji rzepaku w Polsce.
4. Przygotowanie i wdrożenie stałej kampanii medialnej promującej stosowanie biokomponentów (głównie z krajowych surowców) do produkcji biopaliw.

Źródło: KZPR

Podobał się artykuł? Podziel się!