Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, procedura podpisana między Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrich a Głównym Lekarzem Weterynarii Januszem Związkiem uchyla dotychczasowe zasady uboju i produkcji koszernej na terenie Polski zawarte w procedurze z 22 czerwca 2006 roku.

Według nowej procedury produkcja produktów koszernych wymaga certyfikatu, bez którego żywność uznaje się za niekoszerną, a działalność za nielegalną. Certyfikat wydawany jest przez pełnomocnika ds. produkcji koszernej w Polsce ustanowionego przez Naczelnego Rabina Polski.
Pełnomocnik koordynuje przebieg całej produkcji z udziałem specjalistycznej grupy osób (Shocheci, Bodkowie, Mashgiyahs) oraz Inspekcją Weterynaryjną w uprawnionych do takiej działalności zakładach.

Zakłady, które ubiegają się o zgodę na produkcję koszerną, która dotyczyć ma państwa trzeciego muszą podlegać kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, uzyskać certyfikat pełnomocnika ds. koszerności oraz, jeśli wymaga tego dane państwo trzecie, przejść kontrolę właściwych władz danego państwa.

Zakłady prowadzące produkcję koszerną zobowiązane są także do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, zawierającej m.in. rejestry ilości zwierząt ubitych koszernie, całkowitą wagę końcową produktu oraz ilość i rodzaj asortymentu.

Produkty pochodzące z takiej produkcji muszą być oznaczone znakiem koszerności. W przypadku stwierdzenia takiego znaku na produktach, które nie pochodzą z produkcji posiadającej certyfikat, kierowane będzie zawiadomienie do pełnomocnika ds. produkcji koszernej.

Podobał się artykuł? Podziel się!