W pierwszej kolejności projektem zajmie się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przygotowany przez grupę posłów skupionych w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych jest niezwykle istotny dla dalszego funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce, ponieważ daje izbom większe kompetencje, a co za tym idzie większe możliwości działania na rzecz mieszkańców wsi.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu; celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim umocnienie pozycji samorządu rolniczego.

Obowiązujące przepisy regulujące działalność izb rolniczych w wielu pozycjach zdezaktualizowały się w zderzeniu z szybko zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi funkcjonowania rolnictwa. W szczególności proces ten nasilił się po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Podstawową barierą funkcjonowania i rozwoju izb rolniczych jest niski poziom finansowania, uniemożliwiający nie tylko realizację zadań ustawowych, ale wręcz uniemożliwiający ich podejmowanie.

Pod pismem do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wnoszącym projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych podpisało się 24 posłów z klubu PSL i 2 posłów z klubu SLD. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy został upoważniony poseł Piotr Walkowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!