Sekretarz stanu Kazimierz Plocke oraz podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk 22 lipca 2011 r. uczestniczyli w sesji „Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w latach 2001-2011”. Lata 2001-2011 to okres, w którym prof. Tadeusz Wijaszka pełnił funkcję Dyrektora Instytutu.

Ostatnie dziesięć lat funkcjonowania Instytutu, to czas wielkich przemian związanych z realizacją przedsięwzięcia jakim była budowa najnowocześniejszych w swojej kategorii obiektów, w pełni przystosowanych do pełnienia funkcji weterynaryjnych laboratoriów referencyjnych.

Powstanie tak skomplikowanego pod względem infrastruktury, instalacji oraz pełnionych funkcji obiektu, uczyniło z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB ceniony ośrodek badawczy w całej Europie. Obecni na uroczystości wiceministrowie rolnictwa pogratulowali tych spektakularnych sukcesów i podziękowali Dyrektorowi Wijaszce za trud włożony w zarządzanie Instytutem oraz skuteczne i efektywne pełnienie sprawowanej funkcji. Podobał się artykuł? Podziel się!