Nowy wiceprezes obejmie swoje stanowisko 1 kwietnia br.