Uczestnicy konferencji reprezentowali wojewódzkie i powiatowe inspekcje weterynaryjne, inspekcje sanitarne, jakości handlowej, zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarnie, zakłady piekarniczo-cukiernicze, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.

Konferencja szkoleniowa rozpoczęła się od debaty na temat zakażeń bakterią E. coli w Niemczech. Panel dyskusyjny poprowadził Tadeusz Wojciechowski, prezes Biura Promocji Jakości Sp. z o.o. W dyskusji udział wzięli prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; prof. Stanisław Berger, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW; prof. Mieczysław Obiedziński, Wydział Nauk o Żywność SGGW; dr Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Dyskutujący rozważali kwestie:
"Dlaczego Hiszpanie zostali posądzeni przez Niemców o skażenie ogórków bakterią E. coli?"
"Czy zawiódł system identyfikowalności - traceability?"
"Czy Polacy mają więcej szczęścia, czy lepszy system monitorowania żywności?"
"Czy afera z E. coli jest ciosem w żywność ekologiczną?"

Podczas konferencji odbył się szereg wykładów, które poprowadzili znakomici specjaliści prawa żywnościowego. Na temat nieprawidłowości w produkcji żywności na podstawie kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mówił prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
O rejestracji i zatwierdzaniu zakładów żywnościowych oraz o odstępstwach od wymagań dla zakładów na rynek krajowy i działalności typu MOL wypowiadał się dr Józef Grobelny z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej Górze.

Kryteria mikrobiologiczne w żywności oraz nowe podejście do bezpieczeństwa żywności w kontroli wewnętrznej i urzędowej to tematy poruszone przez prof. Jacka Szczawińskiego z Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
Dr Adam Jarecki, audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., poruszył kwestie obowiązków producentów i nadzoru wg prawa żywnościowego, a także audytu wewnętrznego i zewnętrznego, w oparciu o problemy i bariery w realizacji nadzoru właścicielskiego.

Metody i techniki prowadzenia urzędowej kontroli żywności oraz identyfikowalność - traceability jako podstawa bezpieczeństwa żywności - zostały omówione przez dr Zdzisława Króla z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu.

Podobał się artykuł? Podziel się!