Wojciech Mojzesowicz spotkał się z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, w którym udział prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

- ubezpieczenia upraw rolnych i inwentarza, w szczególności w przedmiocie zwiększenia wysokości dopłat z budżetu a także doprecyzowania zasad i terminów szacowania strat,
- konieczność przeprowadzenia w Polsce badań środków ochrony roślin dopuszczonych już do stosowania w innych krajach Unii Europejskiej, stosowania środków ochrony roślin już wycofanych z obrotu, na które nie upłynęły terminy ważności, a także utylizacji środków przeterminowanych a także opakowań po tych środkach,
- ustawa o Funduszach Promocji Artykułów Rolno-Sspożywczych. Przedstawiciele organizacji zaapelowali o pilne dokończenie prac nad projektem ustawy.
- rozważenia możliwości wsparcia inwestycji w ramach działania „wzrost wartości dodanej” grup producentów żywca wołowego, wieprzowego, drobiowego, kóz, owiec itd.;
- informacja w sprawie zaawansowania prac nad wprowadzeniem PROW 2007-2013;
- funkcjonowanie niektórych rynków rolnych w szczególności rynku tytoniowego wobec przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy dotyczącej tego rynku;
- proponowanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną zmian stawek za usługi weterynaryjne.

Uczestnicy wysoko ocenili współpracę z resortem. Apelowali o utrzymanie praktyki uzgadniania projektów aktów prawnych ze związkowcami. Deklarowali aktywny udział w przygotowywaniu stanowisk na posiedzenia różnych organów Unii Europejskiej.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!