Festiwal jest jednym z nielicznych w Europie zajmującym się etnograficznymi tańcami powiązanymi z obrzędowością. W tym roku uczestnicy festiwalu odtwarzają tańce i śpiewy związane z porą letnią: od obrzędów dotyczących letniego przesilenia, nazywanego Nocą Świętojańską czy Kupałą, do repertuaru pieśni i obrzędów związanych z zakończeniem zbioru zboża, czyli dożynek.

W czwartek miała miejsce rekonstrukcja obrzędów dożynkowych. Jak powiedział Piotr Kuczek z Suwalskiego Ośrodka Kultury, na prawdziwym polu wytyczone zostały cztery sektory, gdzie kilka zespołów przystąpiło do żęcia zbóż. Jedni kosili kosą, inni sierpem. Kobiety śpiewały w tym czasie pieśni związane ze żniwami. Pieśni dotyczyły m.in. dobrej pogody i urodzaju.

Po południu przy ruinach Pałacu Paca uczestnicy festiwalu odtwarzali inny zwyczaj, przyjmowania wieńców żniwnych przez dziedzica od chłopów. Rekonstrukcja nieprzypadkowo odbyła się w ruinach XIX-wiecznego pałacu, wybudowanego przez bogatego generała wojsk polskich i napoleońskich, hrabiego Ludwika Michała Paca.

Inscenizacja dożynkowych spotkań hrabiego Ludwika Michała Paca i jego żony z okolicznymi włościanami miała ukazać naturalne relacje a także różnice kulturowe wynikające z przynależności do różnych stanów społecznych.

"Dziedzic raz w roku przyjmował swoich podwładnych, tańczył z nimi, jadł i biesiadował przy jednym stole, bo ci przynosili mu swoje plony" - opowiada Kuczek. Dodał, że taka biesiada odbyła się przy ruinach Pałacu Paca, której sceneria tworzy naturalny kontekst dla prezentacji tamtych tradycji.

Festiwal potrwa do soboty. Piątek zostanie poświęcony dawnym tradycjom świętojańskim i kupalnym, które nie zachowały się w Polsce i Białorusi, ale za to zaprezentują je u nas zespoły z Litwy, Łotwy i Estonii. W sobotę impreza przeniesie się do Suwałk, na święto tego miasta. Artyści ludowi zaprezentują tradycje żniwne, świętojańskie i kupalne w centrum Suwałk.

Obok prezentacji artystycznych odbędą się dwa spotkania seminaryjne. W piątek i w sobotę rano uczestnicy festiwalu i turyści będą mogli wysłuchać etnografów i ekspertów, którzy będą komentowali zarejestrowany podczas festiwalu materiał multimedialny.

Organizatorem "Źródlisk" jest Suwalski Ośrodek Kultury.

Podobał się artykuł? Podziel się!