Skutki intensywnych ulew, które w sobotę przeszły nad północną częścią woj. śląskiego, dotknęły przede wszystkim Jury Krakowsko-Częstochowskiej: miejscowości powiatów częstochowskiego i zawierciańskiego oraz - w nieco mniejszym stopniu - myszkowskiego.

W niedzielę po południu w silnie dotkniętym skutkami ulew Lelowie zebrał się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego. Jak przekazał wicedyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Andrzej Szczeponek, wstępnie podsumowano straty i przygotowano harmonogram działań.

Jak zaznaczył Szczeponek, od poniedziałkowego poranka w teren mają ruszyć pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej zbierający wnioski o zasiłki bytowe oraz celowe i pomagający je wypełniać. Do poniedziałkowego poranka wójtowie z pozalewanych terenów powinni natomiast przedstawić wstępne, już wiążące dane dotyczące strat.

Na razie zbiorczo szacuje się m.in., że na całym objętym podtopieniami terenie woda w różny sposób mogła zaszkodzić w ok. 500 gospodarstwach. W oficjalnych statystykach liczone są poważniejsze szkody i uszkodzenia - np. samo wlanie się wody do piwnicy nie jest uwzględniane. Wiadomo już, że co najmniej dwa budynki nadają się do rozbiórki - stan kilku kolejnych będą oceniać specjaliści.

W powiecie częstochowskim najbardziej ucierpiały znacznie obniżone tereny w gminach Janów, Lelów i Koniecpol - wzdłuż rzek Białka i Halszka oraz wzdłuż Pilicy w Koniecpolu. W powiecie zawierciańskim najwięcej działań strażaków koncentrowało się wokół rzeki Krztyni. Bardzo silne wezbrania tych rzek były skutkiem spływania dużych ilości wody z pól i wyżej położonych terenów.

Po pierwszej fali wody, która dotarła w sobotę do Lelowa, przez następne godziny sytuację komplikowały skutki wyrwania urządzenia piętrzącego wodę w 25-hektarowym stawie rybnym w okolicy miejscowości Wygiełzów. Urządzenie nie wytrzymało naporu wody i woda wypłynęła ze zbiornika pięciometrową wyrwą.

Pracujący poniżej strażacy ewakuowali łącznie 24 osoby m.in. w miejscowości Biała Wielka (wśród nich jedną przy użyciu policyjnego śmigłowca), a także zwierzęta.

Po uszkodzeniach związanych z zalaniem płynącymi masami wody, zamknięte zostały drogi nr 46 oraz 794. Nieprzejezdnych zostało ok. 40 odcinków dróg gminnych. Zerwanych lub w inny sposób uszkodzonych zostało ok. 20 mostów. Łączna długość nieprzejezdnych odcinków dróg sięga 100 km.