Z portalu "Dziedzictwo Wsi Opolskiej" można się dowiedzieć m.in., na jakim planie najczęściej budowano opolskie wsie i jakie są najbardziej nietypowe przykłady wiejskiej zabudowy. Jak gospodarze ustawiali na działkach zabudowania i jakie materiały budowlane w której części województwa wykorzystywane były najczęściej. Są też szczegółowe opisy detali architektonicznych typowych dla regionu - np. gibli, czyli szczytów śląskich dachów, laub - drewnianych lub murowanych dobudówek, stawianych przed wejściem do domu, a także haźli czyli śląskich wychodków.

Pod adresem www.dziedzictwowsiopolskiej.pl można znaleźć informacje o zasobach dziedzictwa kulturowego ponad 150 miejscowości Opolszczyzny, które zinwentaryzowano i opisano pod względem ich cech i wyróżników zasługujących na ochronę.

Opolska wojewódzka konserwator zabytków Iwona Solisz stwierdziła, że portal może zainteresować turystów, profesjonalistów zajmujących się ochroną zabytków czy zagospodarowaniem przestrzennym, ale też mieszkańców opolskich miejscowości. - Chcielibyśmy pokazać ludziom żyjącym w tych miejscowościach, że zabytkiem w ich otoczeniu jest nie tylko pałac lub kościół, ale również zagroda, zespół architektoniczny czy drobny nawet detal zabudowy - wyjaśniła konserwator.

Solisz zastrzegła, że na portalu znalazły się opisy tylko części opolskich wsi. - Sołectw w regionie jest ponad tysiąc, my dotarliśmy do około dwustu, z czego opisaliśmy 150, bo nie każda wieś ma elementy o zabytkowej wartości. Liczymy jednak na kolejne propozycje do uzupełnienia od mieszkańców. Chcielibyśmy, by portal żył - zaznaczyła konserwator.

Rzecznik wojewody opolskiego Jacek Szopiński zwrócił uwagę, że na portalu można również znaleźć zbiór regulacji prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz "Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej".- Jest to dokument odwołujący się do zasad zrównoważonego rozwoju, przedstawiający postulaty i apele, których realizacja pozwoli ochronić krajobraz polskiej wsi będący dziedzictwem wszystkich obywateli - wyjaśnił Szopiński.

Rzecznik dodał, że portal ma usystematyzować wiedzę o dziedzictwie kulturowym wsi opolskiej, zebrać informacje o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony tego dziedzictwa i znaleźć najcenniejsze pod względem zasobu kulturowego wsie w regionie.