Kapituła nagrody uhonorowała bp. Orszulika za jego współpracę z kard. Stefanem Wyszyńskim w działaniach na rzecz utworzenia i rejestracji "Solidarności" Rolników Indywidualnych w latach 1980- 81 oraz za współpracę z kard. Józefem Glempem w negocjacjach w latach 80. z władzami PRL o utworzenie Fundacji Rolniczej.

Doceniła także, że bp Orszulik - jako długoletni współpracownik i zastępca sekretarza generalnego Episkopatu Polski abp. Bronisława Dąbrowskiego - w stanie wojennym w trudnych rozmowach z władzami i podczas obrad komisji wspólnej rządu i episkopatu stawał w obronie więzionych działaczy rolniczej "S" i duszpasterstwa rolników.

Uznanie kapituły wzbudziła także aktywność w przygotowaniach i obradach Okrągłego Stołu, gdy laureat "zdecydowanie opowiadał się za wolnością zrzeszania się rolników w stowarzyszenia i związki zawodowe". Bp Orszulik był też asystentem kościelnym Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę.

W ubiegłych latach laureatami nagrody im. bp. Andrzejewskiego, długoletniego krajowego duszpasterza rolników, zostali ks. prałat Bogusław Bijak, prymas Józef Glemp, prof. Maria Radomska i prof. Andrzej Stelmachowski.

Zmarły w 2003 roku patron nagrody biskup Andrzejewski pochodził z rodziny rolniczej. Działał na rzecz upowszechnienia uniwersytetów ludowych. Jako jeden z nielicznych polskich biskupów uzyskał doktorat na uczelni świeckiej - Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja "Solidarna Wieś", której był współzałożycielem, wspiera wieś m.in. fundujące stypendia dla młodych rolników.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!