W Międzylesiu, otwarte zostało kolejne boisk w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012", Boisko zbudowano na gruntach przekazanych gminie Skąpe przez Oddział Terenowy ANR w Gorzowie Wielkopolskim w 2007 r.

W otwarciu boiska wziął udział z-ca dyrektora OT ANR w Gorzowie Wielkopolskim.

Gminy mogą występować do ANR o nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych na cele sportowe. Jednakże muszą one być przeznaczone na ten cel zgodnie z planem zagospodarowania oraz ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.

ANR współdziała w tym celu z ministrem sportu.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!