Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa wydłużą w tym tygodniu godziny pracy, aby ułatwić rolnikom składanie wniosków. W niektórych regionach biura będą czynne nawet do godziny 22. Wnioski można będzie składać w sobotę 14 maja, a w niektórych biurach również w niedzielę 15 maja. W dniu upływania terminu, czyli w poniedziałek 16 maja, powiatowe biura Agencji będą pracowały do momentu obsłużenia ostatniej oczekującej osoby. Wnioski można składać również poza biurami powiatowymi, w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach pracy konkretnych placówek można znaleźć na stronach internetowych ARiMR oraz w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych Agencji. Istnieje też możliwość wysłania wniosku rejestrowaną przesyłką pocztową lub przy pomocy Internetu, po otrzymaniu loginu wraz z kodem dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności należy sprawdzić poprawność danych we wstępie wniosku, wypełnionym i przesłanym przez ARiMR. Szczególnie ważne jest, aby dane były kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Rolnicy występujący o przyznanie płatności po raz pierwszy mogą pobrać formularz wraz z instrukcją jego wypełnienia w biurze powiatowym lub ze strony internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć podpisane załączniki graficzne i inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności. Wykaz wymaganych dokumentów również można przeczytać na stronach internetowych ARiMR.

Zmiany do złożonego wniosku, dotyczące sposobu użytkowania ziemi lub systemu pomocowego w odniesieniu do poszczególnych działek, można składać do końca maja br.

Podobał się artykuł? Podziel się!