Jak informuje Centrum Doradztwa Rolniczego osoby, które do 16 grudnia 2011 r. nie ukończą szkolenia uzupełniającego zostaną skreślone z listy doradców rolniczych.

Ostatnie szkolenie uzupełniające odbędzie się w terminie 28 listopada - 9 grudnia 2011 r. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym" (posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z literą A, a nie posiadają z literą B).

Podobał się artykuł? Podziel się!