- Długo zastanawialiśmy się nad tym, jaki element przyrody wybrać na znak sieci Natura 2000 w województwie mazowieckim. Może jakiś gatunek ptaka związany z doliną Wisły? Żółw błotny? Języczka syberyjska? A może bocian biały? Stwierdziliśmy jednak, że symbolem Mazowsza jest wierzba ogłowiona a jej nieodłącznym mieszkańcem pachnica dębowa- mówi Anna Ronikier-Dolańska, Regionalny Konserwator Przyrody.

Pachnica to gatunek chrząszcza chroniony nie tylko prawem polskim, ale też unijnym - na mocy Dyrektywy Siedliskowej uznana jest za gatunek priorytetowy. Mazowiecka populacja tego owada należy do jednej z większych w naszym kraju. Jej rola jest szczególnie ważna dla ochrony starych dziuplastych drzew, które są siedliskiem życia dla tego chrząszcza. Ma to duże znaczenie m.in. dla zachowania zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, stanowiących element krajobrazu rolniczego. Jest ona ponadto gatunkiem parasolowym, którego ochrona zapewnia przetrwanie wielu innych współwystępujących gatunków i ich siedlisk.

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przebiegają coraz bardziej intensywnie, rozpoczęto również znakowanie obszarów tablicami informacyjnymi. Wiele działań związanych z koordynowaniem funkcjonowania obszarów Natura 2000 przez RDOŚ wymaga spotkań z mieszkańcami, konsultacji społecznych. Głównym celem jest jak najszersze informowanie o planowanych działaniach, przyjmowanie uwag i wniosków od zainteresowanych i wspólne wypracowanie strategii postępowania na przyszłość.

Podobał się artykuł? Podziel się!