Rozmawiając o podnoszeniu efektywności produkcji rolniczej nie można pominąć coraz ciaśniejszych przepisów nakładanych na rolników przez Komisję Europejską w kwestii stosowania nawozów.

- Tutaj musimy uszanować decyzję Komisji Europejskiej, jaką przedstawia Dacian Ciolos  jednak nie możemy zapominać o  potrzebach poszczególnych krajów Unii Europejskiej – mówił Christian Pallière dyrektor ds. Rolnictwa i Środowiska w stowarzyszeniu Fertilizers Europe.

Pallière podkreślił, że zgadza się z głosem, który płynie z Polski o tym, że dyrektywa glebowa nie powinna być tak samo stosowana we wszystkich krajach.
 
- W obrębie UE  kraje znacznie różnią się pomiędzy sobą, jeżeli chodzi o środowisko, uwarunkowania lokalne w tym rodzaj gleb - temu zagadnieniu Komisja Europejska powinna się dokładniej przyjrzeć. Głos Polski jest w Europie mocno słyszalny. Dlatego nie można teraz rezygnować ze swojego stanowiska - tłumaczył Palliѐre, przedstawiciel Fertilizers Europe.

Christian Pallière pełni funkcję dyrektora ds. Rolnictwa i Środowiska w stowarzyszeniu Fertilizers Europe. Odpowiada za rozwijanie i promowanie „dobrych praktyk rolniczych” (Good Agricultural Practices) w obszarze nawożenia roślin oraz reprezentuje przemysł nawozowy podczas procesu tworzenia europejskiej legislacji dotyczącej ochrony środowiska. Podobał się artykuł? Podziel się!