Od roku akademickiego 2012/2013 oferta Uniwersytetu Przyrodniczego poszerzy się o pięć nowych kierunków studiów.

Jednym z nich jest bezpieczeństwo żywności. Studia te łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych i technologicznych. - Bezpieczeństwo żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności; umożliwi ocenę surowców i produktów żywnościowych, pozwoli zidentyfikować zagrożenia na każdym etapie produkcji, można powiedzieć "od pola do stołu" - powiedział kierownik Pracowni Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego prof. Zygmunt Litwińczuk.

Studenci będą poznawać procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, sposoby jej przetwarzania, pakowania czy transportu. Będą też zdobywać wiedzę na temat genetycznego modyfikowania oraz wzbogacania żywności w dodatkowe składniki, sposobów podnoszenia jej jakości, ale również płynące z tego zagrożenia.

Absolwenci będą mogli uzyskać specjalny certyfikat "asystenta systemu zarządzania jakością" uznawany w Unii Europejskiej. Tacy specjaliści znajdą zatrudnienie zarówno w zakładach przetwórstwa i produkcji żywności, jak i w laboratoriach czy instytucjach zajmujących się kontrolą żywności, np. służbach sanitarnych czy celnych.

Kadrę wspierającą rolników w sprawach ochrony roślin ma przynieść utworzenie kierunku - ochrona roślin i kontrola fitosanitarna. Ma to związek z dyrektywą unijną nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zintegrowanych zasad ochrony roślin i w związku tym zapewnienia rolnikom odpowiednich usług doradczych w tym zakresie.

- Ministerstwo rolnictwa oraz komitet ochrony roślin PAN kilkakrotnie upominali się o ten kierunek, motywując swój apel brakiem profesjonalnej kadry i merytorycznego wsparcia w realizacji unijnych zobowiązań - powiedziała kierownik Katedry Entomologii prof. Bożena Łagowska.

Program studiów obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach doradztwa rolniczego, laboratoriach, placówkach zajmujących się kontrolą fitosanitarną.