Mają one dotyczyć stabilizacji na rynku mleka: Ostatnie spadki cen mleka nie gwarantują już zysków z produkcji, a jedynie pokrywają jej koszty. Dalsze spadki cen będą generowały straty, a to może  uniemożliwić spłatę zaciągniętych kredytów, pogrążając finansowo gospodarstwa.

PIR domaga się też zagwarantowania w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej środków na modernizację produkcji trzody chlewnej. Sytuację na tym rynku określa jako dramatyczną. Polska z eksportera przekształciła się w importera. Mając na uwadze powyższe  wnioskujemy o wprowadzenie dopłat do eksportu mięsa na rynki poza granice Unii Europejskiej, a także wprowadzenie obowiązku umieszczania informacji o kraju pochodzenia mięsa, na etykiecie produktów.

Zdaniem PIR obszary OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) powinny być ograniczone do minimum, a przy ich wyznaczaniu powinno się bazować na rzetelnych i aktualnych badaniach dokonywanych przez instytucje do tego powołane.

Wśród postulatów znalazło się też żądanie wyczerpującej informacji oraz szerokiej konsultacji z samorządem rolniczym spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu rolników oraz umożliwienia wcześniejszego przechodzenia na emeryturę rolników na godnych warunkach, a także zwiększenia czasu antenowego na programy związane z rolnictwem.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!