Ponad wszelką wątpliwość Polska to obecnie kraj o bardzo dużym potencjale rolniczym, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności. Większość polskich gospodarstw rolnych (ponad 90%) ma charakter tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, z których często utrzymuje się wielopokoleniowa rodzina. Rolnictwo polskie konkuruje tym potencjałem z czołowymi krajami europejskimi i dziwne jest, że obecny Rząd nie przykłada znaczenia do rozwoju tego ważnego segmentu gospodarki,  nie stworzył spójnej polityki rolnej i zaniedbał wiele ważnych obszarów negocjacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Prawo i Sprawiedliwość docenia znaczenie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich  dla zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej i stabilizacji sytuacji społecznej w kraju. Już  w 2005 roku rozpoczęto  działania programowe tworzące podstawy  narodowego programu rozwoju, w tym opracowany został program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach 2005 - 2007 Rząd „Prawa i Sprawiedliwości”  stworzył kształt  merytoryczny i efektywnie wdrażał program dla polskiej wsi i rolnictwa.  Jego generalnym celem było wyrównanie szans mieszkańców obszarów wiejskich i poprawa poziomu życia rodzin rolniczych, a realizacja spowodowała, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stał się integralną częścią gospodarki narodowej. Wdrażanie programu dla polskiej wsi doprowadziło do pełnego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2004-2006, wprowadzenia krajowych instrumentów wsparcia, paliwa rolniczego, dopłat do ubezpieczeń, ustabilizowania rynków rolnych.  Za rządów Prawa i Sprawiedliwości poprawiła się sytuacja na wsi, nastąpił realny wzrost nakładów na rolnictwo, a korzystna sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa zapewniła rozwój gospodarstwom rolnym i bezpieczeństwo żywnościowe  w kraju.