PKM Duda zwiększa sprzedaż przy niższych marżach, co możliwe jest dzięki coraz większym wielkościom uboju. W okresie 9 miesięcy 2011 roku, zakład produkcyjny w Grąbkowie zrealizował ubój na poziomie 760 330 szt. żywca, co stanowi wzrost o 19,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. W samym trzecim kwartale, pomimo trudnej sytuacji na rynku podaży, spółka zwiększyła skup trzody chlewnej o 30 proc.

W segmencie rolno-zwierzęcym trwały intensywne prace nad poprawieniem wyników produkcyjnych, ilościowych i jakościowych. Oczekiwana w 3 kwartale obniżka cen pasz wpłynęła na obniżenie kosztów produkcji. Grupa PKM Duda nieznacznie poprawiła przychody z hodowli po 9 miesiącach br. z 52,5 mln zł w ub.r. na 53,4 mln zł w roku bieżącym.

- Trzeci kwartał br. był kolejnym, kiedy istotnie zwiększyliśmy przychody, a co najważniejsze także i zysk netto. Działo się to w warunkach utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku, w zakresie podaży, cen surowca jak i ograniczonego popytu wewnętrznego. Uwzględniając te czynniki, jesteśmy umiarkowanie zadowoleni – mówi Maciej Duda, prezes zarządu PKM Duda SA.

Możliwości znaczącej poprawy wyników w następnych kwartałach widzimy we wzroście segmentów przetwórstwa i dystrybucji. Przyspieszamy działania w tym zakresie - dodaje prezes Maciej Duda.

Trwają prace w ramach programu DUDA 2012. Dotychczasowe działania Zarządu przyczyniły się do poprawy w obszarze zadłużenia i zarządzania kapitałem obrotowym. Z każdym kwartałem obniżeniu ulega zadłużenie - dług odsetkowy w I-III kw. 2011 r. obniżył się o 61 mln zł wobec stanu sprzed roku. Wskaźnik zadłużenia ogólnego obniżył się o 0,4 pp. z poziomu 58,3 proc. do 57,9 proc.
 
- Działania restrukturyzacyjne przynoszą nam spodziewane efekty, lecz koncentrowanie się wyłącznie na tym aspekcie prowadzenia biznesu nie jest wystarczające dla istotnej poprawy wyników operacyjnych. Chcemy zwiększać udziały rynkowe, przychody i zyski, a do tego niezbędne jest zwiększenie skali działalności. Dotyczy to głównie segmentów przetwórczego i dystrybucji, które w naszej ocenie posiadają potencjał osiągania wyższych marż – powiedział Dariusz Formela, członek zarządu odpowiedzialny za program Duda 2012 i prezes zarządu CM Makton.

Dzięki decyzji akcjonariuszy podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia, którzy wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego, możemy przystąpić do realizacji tych planów – dodaje. Podobał się artykuł? Podziel się!