Komitet protestacyjny został powołany po czwartkowych rozmowach nt. prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W przesłanym PAP komunikacie napisano, że komitet żąda przeprowadzenia prywatyzacji KSC, zgodnie z ustawą o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z sierpnia 1994 r. Chce też, by ministerstwo skarbu zajęło się prywatyzacją spółki, zamiast wykonywania "pozornej pracy" nad budową holdingu rolno-spożywczego. Zdaniem komitetu, działania te mają na celu ominięcie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.

Plantatorzy domagają się zaprzestania "ograbiania" KSC z zysku, wskazują, że większość tych środków wypracowana została przez plantatorów buraka cukrowego, a spółka, aby przetrwać na wolnym rynku od 2017 r. potrzebuje dużych inwestycji.

Od października 2017 r. ma być zniesione limitowanie produkcji cukru w UE.

Komitet protestacyjny żąda spotkania z ministrem skarbu, aby mógł bezpośrednio przedstawić swoje stanowisko i uzgodnić dalszy etap prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.

Nykiel zapowiedział, że jeżeli do 15 sierpnia rząd nie zabierze głosu w tej sprawie, komitet protestacyjny będzie zmuszony do zaostrzenia protestu zgodnie z uprawnieniami statutowymi Związków.

Resort skarbu na pytanie PAP, co dalej z prywatyzacją KSC kilka dni temu odpowiedział: "mając na uwadze fakt, że Krajowa Spółka Cukrowa realizuje politykę akwizycyjną w celu dywersyfikacji dotychczasowej działalności i budowy koncernu rolno-spożywczego oraz wobec nieznanych dzisiaj, ostatecznych rozstrzygnięć co do okresu i zasad kwotowania produkcji cukru w Unii Europejskiej, Ministerstwo Skarbu Państwa nie prowadzi obecnie procesu przekształceń własnościowych KSC".

Wiceminister skarbu Tomasz Lenkiewicz pod koniec maja na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa poinformował, że KSC może przekształcić się w duży holding rolno-spożywczy. Spółka ta już nabyła pakiet kontrolny zakładów zbożowych Stoisław i nie wyklucza dalszych zakupów. MSP rozważa możliwość przekazania do spółki zakładów ziemniaczanych Trzemeszno.