Plantatorzy buraków cukrowych sprzeciwiają się prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Barnaś zwraca uwagę, że zaproponowanie 30% akcji dla plantatorów i pracowników nie da rzeczywistej kontroli rolnikom i pracownikom nad Krajową Spółką Cukrową.

Według prezesa zrzeszającego plantatorów buraków cukrowych Ministerstwo nie eliminuje dotychczasowych nieprawidłowości podczas prywatyzacji KSC SA (w tym praktyki „słupów"), a wręcz przeciwnie - umożliwia ich „legalizacje" poprzez mechanizmy giełdowe.

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej została wstrzymana przed dwoma miesiącami. Minister skarbu już 30 marca podjął decyzję o odstąpieniu od oferty publicznej nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., która była skierowana do plantatorów i pracowników spółki. Zapisy na akcje zostały unieważnione. Finansowanie zakupu akcji KSC SA w poprzedniej ofercie było prowadzone przez podmioty z dużym kapitałem.

Niepokój plantatorów budziły docierające do nich informacje o zakupie dużych pakietów akcji przez podstawione osoby. Rodziło to podejrzenie, że większościowy pakiet akcji KSC, wbrew gwarantowanym ustawą celom prywatyzacji, zostanie przejęty przez kilkadziesiąt osób, działających prawdopodobnie w imieniu dużego podmiotu z branży rolno-spożywczej.

Po tych wydarzeniach Skarb Państwa odwołał zarząd oraz radę nadzorczą KSC SA, powołując nowe władze spółki.

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało 31 maja, że zamierza sprywatyzować KSC SA poprzez giełdę.

List otwarty

Uwagi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego do prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi przekształceń własnościowych w przemyśle cukrowniczym akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mają być zbywane wyłącznie na rzecz plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji z Krajową Spółką Cukrową S.A. i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Ministerstwo Skarbu Państwa prezentując w przekazanej nam 31 maja 2012 r. informacji, wstępny zarys prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (zwanej dalej KSC S.A.), nie tylko łamie obowiązujące w Polsce prawo, ale również niweczy cele leżące u podstaw rozpoczętego w 1994 r. procesu przekształceń własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Przemysł ten w owym czasie obejmował 76 krajowych cukrowni, z których obecnie pozostało jedynie 18, a w posiadaniu KSC S.A. przetwórstwo prowadzi 7 zakładów. Ponad 60% polskiego rynku cukru jest kontrolowane przez podmioty zagraniczne. Stan ten wymaga zdecydowanie innych rozwiązań, niż zaproponowało Ministerstwo Skarbu Państwa.