Po spotkaniu 25 lipca 2013 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskaniu informacji na temat dalszej prywatyzacji KSC S.A. , Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC postanowiła powołać Komitet Protestacyjny, który przedstawia następujące żądania - czytamy w oświadczeniu, które zostało podpisane przez Krzysztofa Nykiela.
Poniżej przedstawiamy postulaty Rady.

1. Żądamy od Rządu RP przeprowadzenia prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., zgodnie z ustawą o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z 26 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami.

2. Żądamy zaprzestania ograbiania KSC S.A. z zysku, tym bardziej, że większość tych środków wypracowane zostało przez plantatorów buraka cukrowego, a Spółka, aby przetrwać na wolnym rynku od 2017 r. potrzebuje dużych inwestycji.

3. Żądamy od Ministra Skarbu Państwa, aby zlecił swoim współpracownikom pracę nad przeprowadzeniem prywatyzacji KSC S.A., a nie wykonywanie pozornej pracy nad holdingiem rolno-spożywczym, które mają na celu ominięcie w/w ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.

4. Żądamy osobistego spotkania z Ministrem Skarbu Państwa w celu przedstawienia swego stanowiska i uzgodnienia dalszego etapu prywatyzacji KSC S.A.

5. W przypadku braku reakcji Rządu RP na powyższe żądania do dnia 15 sierpnia 2013 r., Komitet Protestacyjny będzie zmuszony do zaostrzenia protestu zgodnie z uprawnieniami statutowymi Związków.

Podobał się artykuł? Podziel się!