Jak wynika z dołączonego do pisma adresowanego do ministra Sawickiego listu od rolnika z miejscowości Sierzchów, uprawiającego ogórki pod szkłem na 8 hektarach, od tygodnia nie ma żadnych zamówień. Podobnie wygląda sytuacja sąsiednich gospodarstw. W związku z tym WIR zdecydowała się na przesłanie do ministra Sawickiego następującego listu:


Szanowny Panie Ministrze!
Rozpowszechniane  szeroko  przez media informacje  na temat  epidemii zatruć pokarmowych związanych z obecnością groźnego szczepu EHEC pałeczki okrężnicy na ogórkach w Niemczech, doprowadziły do paniki wśród konsumentów i znacznego spadku konsumpcji warzyw takich jak: ogórki, pomidory czy sałata. Panika ta przeniosła się z Niemiec na inne kraje członkowskie, a nawet szerzej, gdyż np. Rosja zamknęła swoje granice na import warzyw z Unii Europejskiej.
Powstały w ten sposób kryzys boleśnie odczuli krajowi producenci świeżych warzyw, którzy w tej trudnej sytuacji zwracają się, m.in. do samorządu rolniczego, z prośbą o pomoc. Producenci sygnalizują,  że  obecnie  nie  mają  żadnych  zamówień  ze  strony  sieci  handlowych  i  hurtowni, natomiast  muszą  cały  czas   spłacać  swoje  zobowiązania  związane  z  prowadzoną  produkcją, inwestycjami,    zatrudnieniem    pracowników    czy    spłacaniem    kredytów.    Przy obecnych uwarunkowaniach czeka ich rychłe bankructwo.
W związku tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych i możliwych działań w celu przeciwdziałania kryzysowi powstałemu na rynku świeżych warzyw.
Z poważaniem
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej (-) Piotr Walkowski

Podobał się artykuł? Podziel się!