Strona rosyjska zobowiązała się do zniesienia ograniczeń w imporcie z Polski produktów pochodzenia zwierzęcego z dniem podpisania przez obie strony memorandum, co planowane jest w następnym tygodniu podczas spotkania służb weterynaryjnych Polski i FR w Kaliningradzie. Podczas spotkania w Kaliningradzie zostanie również omówiona kwestia rosyjskich zastrzeżeń odnośnie importu z Polski mączki rybnej.

Minister rolnictwa FR podtrzymał zastrzeżenia odnośnie zawartości pozostałości pestycydów i nawozów sztucznych w importowanych produktach pochodzenia roślinnego. Ze względu na fakt, iż zastrzeżenia te dotyczą nie tylko importu z Polski, lecz również importu z innych krajów członkowskich UE, problemy te powinny być rozwiązywane zarówno w relacjach z poszczególnymi krajami, jak i Komisją Europejską. Współpraca polskich i rosyjskich służb fitosanitarnych w tym zakresie zostanie omówiona w trakcie spotkania Ministrów Rolnictwa Polski i Rosji, które odbędzie się podczas targów "Grune Woche" w Berlinie w połowie stycznia 2008 r.

Strona rosyjska zgodziła się na uznanie polskiej procedury kontroli dopuszczenia do eksportu na rynek rosyjski produkcji zakładów, które dotychczas nie były kontrolowane przez inspektorów rosyjskich, a które wyrażają zainteresowanie eksportem do FR. Będzie to dotyczyć zakładów mięsnych, mleczarskich, rybnych i paszowych.

Podjęto również uzgodnienia odnośnie powołania zespołu roboczego, celem usprawnienia przepływu informacji i przyspieszenia rozwiązywania ewentualnych problemów we wzajemnych relacjach w obszarze rolnictwa i handlu rolnego. Minister A. Gordiejew zapowiedział, że w związku z przypadkami ptasiej grypy, ograniczenia w obrocie handlowym wobec Polski będą miały charakter regionalny, tak jak wobec innych państw europejskich.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!