Na jej terenie Wielkopolski znajduje się ok. 4100 bobrów. - To liczba szacunkowa, leśniczy przyjęli, że na bobrzą rodzinę przypada ok. 4 osobników - powiedział specjalista ds. gospodarski łowieckiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jarosław Kasprzyk.

Zdaniem Kasprzyka bobry spełniają w środowisku pozytywną rolę, ale też powodują szkody. - Nawadniają okolice, w których mieszkają, powodują retencję, dzięki której powstają poidła dla zwierzyny. Powodują jednak też i szkody, wynikające z zalewania gruntów rolnych, wycinają drzewa, głównie liściaste, z których budują tamy. Z miejsc, gdzie bobry powodują największe szkody, trzeba je przesiedlać - powiedział.

Rosnąca populacja bobrów spowodowała, że ten gatunek, który ponad 30 lat temu był zagrożony wyginięciem, dzisiaj jest objęty tylko częściową ochroną. Dozwolone jest np. łapanie i przewożenie tych zwierząt na inne tereny.

Akcję liczenia bobrów europejskich na terenie całego kraju nadzoruje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!