W całym kraju przebudowywane są drogi i linie kolejowe, obwodnice miast. Inwestycje komunikacyjne wymagają prawie zawsze przeznaczenia części gruntów rolnych na cele drogowe. Właściciele gruntów otrzymują odszkodowania na podstawie wyceny wynikającej ze sporządzonego operatu szacunkowego. 14.07.2011 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające zasady wyceny w ten sposób, że właściciele gruntów wywłaszczonych na cele budowy dróg otrzymują dużo niższe odszkodowanie.

Obecnie w dwóch powiatach naszego województwa nidzickim i ostródzkim rolnicy otrzymali operaty szacunkowe z których wynika, że za grunty z których zostali wywłaszczeni uzyskają odszkodowanie dwukrotnie niższe niż ich sąsiedzi, którym odszkodowania naliczono wg wcześniej obowiązujących zasad, czytamy w oświadczeniu Izby.

Biorąc pod uwagę, że w podobnej sytuacji może znaleźć się o wiele większa grupa rolników w naszym województwie, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przygotował petycję, którą przekaże Premierowi po uzyskaniu pod nią możliwie dużej ilości podpisów rolników z województwa warmińsko - mazurskiego. 

Pobierz petycję

Podobał się artykuł? Podziel się!