Agencja Rynku Rolnego jest zaangażowana w proces technicznego uproszczenia mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, który obejmuje zniesienie nadmiernych obciążeń administracyjnych m.in. w następujących obszarach:
- przystępowanie beneficjentów do uczestnictwa w mechanizmie WPR
- składania wniosków o płatność (wzór i forma formularza, liczba i rodzaj załączników)
- kontroli na miejscu przeprowadzanych przed i po dokonaniu płatności (procedura przeprowadzania kontroli, zakres kontrolowanych dokumentów, raport z kontroli.

W związku z powyższym można przekazać spostrzeżenia oraz propozycje dotyczące wymienionych wyżej obszarów przy pomocy formularza na adres poczty elektronicznej koordynacja.arr@arr.gov.pl. Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład w dalszy rozwój procesu uproszczenia technicznego przepisów i procedur dotyczących WPR - informuje ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!