Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków stwierdzono, że złożonych zostało 129 wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej dorszy oraz 100 wniosków o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej łososi. Warunki podziału kwot określone w rozporządzeniu spełniło 116 wniosków o dodatkową kwotę połowową dorszy i 89 wniosków o dodatkową kwotę połowową łososi.

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 5153,500 tony rozdysponowane zostało 5153,499 tony. Nierozdysponowana kwota dorsza 1 kg pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowową przyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie. Wymogi spełniło 89 statków.

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 202 sztuk rozdysponowane zostało 178 sztuk. Nierozdysponowana kwota 24 sztuk łososia pozostanie w dyspozycji ministra.

Podobał się artykuł? Podziel się!