Rocznica 600-lecia objęcia Puszczy ochroną nawiązuje do symbolicznego wydarzenia: w XV wieku Puszcza Białowieska została przez Władysława Jagiełłę uznana za prywatną i chronioną własność króla. Skarby puszczy przeznaczone były jedynie dla dworu królewskiego, więc nie było dozwolone polowanie i inne korzystanie z lasu. Król nie zezwalał na wycinanie lasu, choćby w celu pozyskiwania ziemi pod uprawę. Ustanowienie tej pierwszej formy ochronnej posłużyło za datę odniesienia dla tegorocznego wydarzenia.

W ramach roku obchodów 600-lecia objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej, minister środowiska Maciej Nowicki ogłosił rozpoczęcie konsultacji nad Białowieskim Programem Rozwoju.

Obchody stały się okazją do przedstawienia przez Ministra Nowickiego gminom powiatu hajnowskiego propozycji realizacji Białowieskiego Programu Rozwoju. W części rolniczej zakłada on powszechne przyjęcie przez rolników tego powiatu zasad rolnictwa zrównoważonego. Szacowane wsparcie finansowe w ramach tego projektu wyniesie 150 mln zł.

Przedstawiona propozycja Białowieskiego Programu Rozwoju, przygotowana została w oparciu o przeprowadzone przez ministerstwo środowiska rozpoznanie lokalnych potrzeb mieszkańców. Zanim dojdzie do fazy realizacji, program przejdzie szeroką konsultację ze społecznością zamieszkującą na obszarze objętym proponowanymi zmianami.

Kulminacyjnym punktem obchodów 600-lecia objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej będzie konferencja w Białowieży, która odbędzie się 11 i 12 września.Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!