Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych 14 stycznia b.r. na posiedzeniu poruszył m.in. kwestie bieżącej sytuacji w rolnictwie związanej z brakiem opłacalności produkcji rolniczej na poszczególnych rynkach rolnych,  w szczególności na rynku wieprzowiny, zbóż i mleka oraz niewystarczającymi i nieefektywnymi działaniami rządu w kwestii poprawy sytuacji ekonomicznej rolników.

Jak podano, w związku z <brakiem reakcji Pani Premier Ewy Kopacz na pisma i uchwały Związku dotyczące sytuacji  w rolnictwie, a także z uwagi na brak podjęcia przez Panią Premier dialogu ze Związkiem, Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” podjęło uchwałę  o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i podjęciu dalszych działań statutowych przez Radę Krajową NSZZ RI „Solidarność”.>

W najbliższą niedzielę o godzinie 11.00 w Warszawie zaplanowano z kolei Kongres Krajowy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. W programie kongresu jest przewidziane ogłoszenie strajku powszechnego.

Wcześniej o proteście w Środzie Wielkopolskiej ostrzegali posłowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!