W opinii 16 proc. społeczeństwa obecność Polski w strukturach unijnych nie jest ani pozytywna, ani negatywna. 3 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca odsetek osób zadowolonych z przynależności do UE jest większy o 7 punktów proc., w zestawieniu z sierpniem 2006 r. - o 13 punktów proc., a z majem 2004 r. - o 26 punktów proc.

Dopiero kolejne sondaże pokażą, na ile wzrost ten jest trwałą tendencją - podkreślają autorzy sondażu.

Unijne członkostwo akceptują przede wszystkim dwudziestolatkowie (87 proc.), osoby aktywne zawodowo (83 proc.), przede wszystkim zaś rolnicy (87 proc.) oraz pracownicy administracji i usług (85 proc.), uczniowie i studenci (84 proc.), jak również badani posiadający przynajmniej wykształcenie średnie (83 proc.).

Zadowolenie z członkostwa w UE wyraża 52 proc. osób, którym powodzi się źle, 79 proc. Polaków w średniej sytuacji materialnej i 86 proc. dobrze sytuowanych.

65 proc. ankietowanych ocenia, że wejście Polski do UE nie miało znaczącego wpływu na ich życie.

W opinii 31 proc. badanych unijne członkostwo przyniosło zmiany. I tak: 26 proc. Polaków dostrzega korzystny wpływ przynależności do UE na swoje życie, a 5 proc. doświadcza zmian na gorsze. Dla 4 proc. respondentów to pytanie okazało się zbyt trudne.

Zdaniem 75 proc. Polaków wejście do Unii miało wpływ na sytuację naszego kraju: w ocenie 68 proc. społeczeństwa korzystny, a w opinii 7 proc. - niekorzystny. 19 proc. ankietowanych uważa, że unijne członkostwo nie miało wpływu na sytuację Polski. 6 proc. osób nie ma na ten temat zdania.

74 proc. obywateli jest przekonanych, że wejście do UE miało wpływ na pozycję Polski na arenie międzynarodowej: 67 proc. ocenia, że status naszego kraju w świecie zmienił się na lepsze, a tylko 7 proc. wskazuje na pogorszenie. Zdaniem 17 proc. Polaków międzynarodowa pozycja naszego kraju nie zmieniła się po wejściu do wspólnoty, a 9 proc. nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-6 sierpnia 2007 r. na reprezentatywnej losowej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. Zrealizowano 1005 wywiadów.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!