Tragi te rozpoczynają sezon wystawienniczy branży rolnej. Polagra Premiery będą odbywać się w cyklu dwuletnim. Wystawcy przygotowali dla zwiedzających 150 nowości, z których większość została zgłoszona do konkursu o Złoty Medal MTP.

Na Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra Premiery 2008 swoją ofertę prezentuje prawie 300 wystawców z 12 krajów świata.

Otwierając Targi, minister Marek Sawicki podziękował Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu za dobre słowa skierowane do rolników.

Te słowa są dla nas bardzo ważne, są wyrazem wsparcia i zainteresowania Prezydenta problemami polskiej wsi. To dla nas ważne ponieważ pieniądze, które otrzymują dziś polscy rolnicy, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, to tylko niewielka rekompensata wzrostu ogromnych kosztów produkcji, jakie ponoszą. Ta niewielka rekompensata musi być dobrze wykorzystana. Dlatego podjąłem już działania w celu usprawnienia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” – powiedział minister.

Szef resortu poinformował, że w czerwcu i w lipcu rozpocznie się wypłacanie rolnikom pieniądze z pierwszych czterech działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które zostaną uruchomione na przełomie marca i kwietnia br. (wsparcie dla młodych rolników, inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, różnicowanie działalności na wsi oraz odnowa wsi). Wcześniej rozpatrywane będą wnioski złożone na modernizację gospodarstw.

Za swoje najważniejsze zadanie, jako ministra rolnictwa uważam poprawę dochodowości w rolnictwie. W ciągu ostatnich dwóch lat ta dochodowość spadła” – podkreślił minister i dodał, że „trudno jest szybko nadrobić zapóźnienia z tego okresu”.

Szef resortu zaznaczył, że sam jest rolnikiem i wie, że rolnikom potrzeba długofalowej współpracy, organizowania się w grupy producenckie i spółdzielnie. Podkreślił, że tylko dobrze zorganizowani rolnicy będą silnymi partnerami dla zakładów przetwórczych i mocną reprezentacją we Wspólnocie Europejskiej.

Minister Marek Sawicki powiedział, że dziś w krajach „starej” Unii 80-90 procent warzyw, owoców sprzedawanych jest przez grupy producenckie, a wieprzowiny przez spółdzielnie.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się bezpośrednio po ceremonii otwarcia Targów, minister zapowiedział wprowadzenie zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 tak, aby w poszczególnych działaniach ograniczyć wsparcie dla przetwórstwa, przesuwając środki na rzecz grup producenckich.

Minister wyraził zaniepokojenie niepełną realizacją porozumień podpisanych w sprawie współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej, gdyż utrudnia to handel artykułami rolnymi z Federacją Rosyjską.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!