Odwołany został Jacek Podlewski, wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych. Na jego miejsce powołany został Sławomir Pietrzak, który gdy Polską rządziła koalicja PSL-SLD był zastępcą głównego inspektora IJHARS, zaś za czasów PIS był doradcą Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa. Teraz jest w PO.

W kuluarach wrze. Swoje stanowisko ma stracić Dariusz Wojtasik, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miał przenieść się do Agencji Rynku Rolnego, na zastępcę prezesa.

Jednak Władysław Łukasik szef ARR wyraził sprzeciw tej kandydaturze, choć i on nie jest pewny swojego bytu. Wojtasika w ARiMR ma zastąpić Tomasz Kołodziej, który dopiero co rozstał się z ARiMR. Był wicperezesem tej agencji.

Dlaczego czeka nas karuzela stanowisk? Teraz bez żadnych kłopotów można obsadzić najwyższe stanowiska. Potem będzie trzeba przeprowadzać otwarte publicznie nabory.

Wystarczy zajrzeć do ustawy o służbie cywilnej i przeczytać artykuł 191.  Mówi on, że z dniem wejścia w życie ustawy, (czyli 24 marca br.) pracownicy służby cywilnej, zatrudnieni na podstawie starych przepisów stają się pracownikami służby cywilnej.

Sawicki i prezesi

Autor: farmer.pl

Opis: Od lewej: Marek Sawicki, Władysław Łukasik (prezes ARR), Tomasz Nawrocki (prezes ANR), Dariusz Wojtasik (prezes ARiMR)

Od najbliższego wtorku prezesi agencji rolnych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych będą powoływani przez premiera spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Dotyczy to także wszystkich jednostek podległych ministrowi rolnictwa, takich jak IHARS czy Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby na najwyższe stanowiska państwowe będą musieli posiadać, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Ustawa o służbie cywilnej została uchwalona przez parlament 21 listopada 2008 r. Wchodzi w życie 24 marca br.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!