Polska jest największym beneficjentem unijnego budżetu w obecnej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013.

Wielu polityków i ekonomistów zdaje sobie sprawę z tego, że trudno będzie utrzymać wydatki na cele regionalne w budżecie od 2014 r.

Prof. Kowalski wskazuje na płynące propozycje zmiany systemu polityki spójności. Mówi o tym, że ma ona być otwarta dla wszystkich krajów UE.

Proszę zauważyć – mówi Kowalski – że projekty w ramach tej polityki mają być finansowane ze źródeł własnych, a potem ma następować zwrot kosztów finansowania, ale tylko tych najlepszych. Tych, które przyniosą największy potencjał – dodaje.

Bogaty kraj zawsze znajdzie pieniądze – ucina Kowalski.

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich. Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne.