Środki ochrony roślin pełnią niezwykle ważną rolę, mają obecnie i będą mieć w przyszłości kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostatku żywności na świecie. Co jakiś czas w mediach pojawiają się jednak doniesienia o ich zgubnym wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko. Przypadki te najczęściej mają związek z niewłaściwym ich stosowaniem i/lub postępowaniem.

Był to jeden z powodów zapoczątkowania inicjatywy edukacyjno-informacyjnej „Grunt To Bezpieczeństwo", którego najważniejszą zasadą jest spójne podejście do dbałości o produkt i jego stosowanie. Ta wieloletnia kampania co rok podejmować będzie odmienne tematy dotyczące środków ochrony roślin jak: poprawne magazynowanie, stosowanie, ich wpływ na rośliny uprawne oraz organizmy nie będące celem zastosowania, utylizację resztek po oprysku, pustych opakowań czy przeterminowanych zapasów środka. Grupami docelowymi akcji są szkoły rolnicze, doradcy, dystrybutorzy i sprzedawcy oraz media.

Z efektów tej akcji skorzystają wszyscy: rolnicy (poprzez zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym stosowaniem ŚOR), środowisko naturalne i sami konsumenci.

Jury firmy Bayer przyznało Polsce nagrodę, ponieważ prowadzona u nas kampania podkreśla, że bezpieczeństwo jest dla firmy Bayer najważniejsze. Inicjatywa powinna także posłużyć jako wzór do naśladowania w innych krajach w ramach koncernu.

Rozdanie nagród odbyło się w dniu 24. Maja 2012 roku w Miami na Florydzie, a nagrodę w imieniu całego zespołu (dr Aleksandra Trąmpczyńska, dr Dariusz Przeradzki, dr Jerzy Próchnicki) odebrała Dorota Kasza - Manager ds. Komunikacji Bayer CropScience.

Nagrody przyznawane są co roku w czterech głównych kategoriach: Growth Awards, Safety Awards, Market-centric Innovation Award i Commercial Excellence Award.

Podobał się artykuł? Podziel się!