Największy spadek (o 4,4 pkt.) nastąpił w zakresie dostępu do żywności, w którym aktualna punktacja Polski wynosi 64,3 pkt. na 100 możliwych. Kolejny obszar, w którym pogorszyła się punktacja, to osiągalność cenowa żywności - obniżenie o 0,8 pkt., do 74,0 pkt. Natomiast pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności Polska wyróżnia się wzrostem na poziomie 6,9 pkt., osiągając wynik 75,3 pkt.

- Wskaźnik, który wciąż wymaga w Polsce poprawy, to przede wszystkim infrastruktura drogowa, która uzyskała zaledwie 25 pkt. na 100 możliwych, czyli 16,8 pkt. poniżej średniej wszystkich państw ujętych w badaniu - komentuje Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska.

- Kolejnym ważnym elementem, który należałoby przedyskutować to poziom nakładów na badania i rozwój w rolnictwie (mierzony jako procentowy udział wydatków na badania i rozwój w PKB). Polska uzyskała tu 12,5 pkt., czyli 7,7 pkt. poniżej średniej dla wszystkich 107 badanych państw - dodaje Gill.

Inny istotny czynnik, który wpłynął na obecną klasyfikację Polski w Indeksie to zmienność produkcji rolnej, gdzie kraj osiągnął 62,8 pkt., czyli 10,3 pkt. poniżej średniej.

Jeśli chodzi o wskaźnik urbanizacji, Polska uzyskała wynik 67,8 pkt. (5,3 pkt. powyżej średniej ogólnej Indeksu). Natomiast ze względu na poziom zagrożenia korupcją, Polska zajmuje 25 miejsce na świecie z wynikiem 50 pkt. Jest to wynik o 17,1 pkt. lepszy niż średnia światowa.

DuPont współpracuje z polskimi instytucjami badawczymi od lat. 27 maja tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił program SPEC - System Prognozowania Epidemii i Chorób Roślin opracowany przez Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk we współpracy z DuPont Poland oraz jego wprowadzenie do praktyki rolniczej w Polsce.

SPEC to system wspomagania decyzji o zasadności i optymalnym terminie wykonania zabiegów osłonowych przeciwko sprawcom chorób rzepaku. To innowacyjne rozwiązanie zostało docenione przez Unię Europejską, za pomoc w ochronie roślin przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Systemy wspomagania decyzji są ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin.