Kapituła konkursu spośród 208 zgłoszonych projektów nominowała do głównej nagrody 21 najciekawszych w siedmiu kategoriach (obiekt turystyczny, rewitalizacja, zabytek, turystyka aktywna, produkt promocyjny, turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz obszary wiejskie).
W konkursie wybierane są najlepsze projekty zrealizowane przy współfinansowaniu z funduszy europejskich. Kapituła wybierając laureatów bierze pod uwagę, na ile w wyniku realizacji projektu podniosła się atrakcyjność turystyczna, kulturalna, estetyczna regionu. Ponadto ocenia, czy projekt umiejętnie podkreśla lokalne walory miejscowości oraz czy przy jego realizacji zastosowano innowacyjne, oryginalne rozwiązania.

Nominowane projekty w IV edycji Konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów Funduszy Europejskich"
KATEGORIA OBSZARY WIEJSKIE
• Budowa i modernizacja ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Przysieczy
Projektodawca: Ośrodek turystyczno-rekreacyjny w Przysieczy
• Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie
Projektodawca: Stowarzyszenie Delta z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
• Uruchomienie ośrodka aktywnej rekreacji w Łękuku Małym
Projektodawca: Folwark Łękuk Przyłuccy Spółka Jawna

Podobał się artykuł? Podziel się!