- Polskie rolnictwo modernizuje się cały czas, polskie zakłady przetwórcze należą do najnowocześniejszych w Europie. Dzięki temu osiągamy rekordowe wyniki w handlu zagranicznym naszymi produktami rolno-spożywczymi. Za rok ubiegły wyeksportowaliśmy ich za kwotę 17,5 mld euro - powiedział minister rolnictwa Stanisław Kalemba. - Cały czas osiągamy przy tym dodatnie saldo, które w ubiegłym roku wyniosło ponad 4,1 mld euro - dodał.

Szef resortu zwrócił uwagę, że osiągane wyniki sprawiają iż już około ¼ wartości produkcji naszego rolnictwa wysyłana jest w postaci produktów rolno-spożywczych na cały świat.

- Warto dalej inwestować w sektor rolny, który nie tylko przynosi dochód, ale też zachowuje bardzo wiele miejsc pracy - powiedział minister Stanisław Kalemba. Przypomniał również, że tydzień temu właśnie tutaj, na SGGW, odbył się finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą.

- To ci młodzi ludzie są naszym kapitałem i to bardzo dobrze rokuje dla przyszłości polskiego rolnictwa, gdyż już obecnie mamy jeden z największych udziałów młodych rolników w całej Unii Europejskiej - dodał szef resortu.

- X Piknik Poznaj Dobrą Żywność jest doskonałym miejscem, w którym bezpośrednio spotykają się producenci, przetwórcy i konsumenci. To tutaj spotyka się miasto i wieś, wieś i miasto. Cieszę się, że wspólnie możemy uczestniczyć w święcie polskiej żywności - powiedział minister.

W ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przygotowano prezentacje i degustacje polskich produktów wyróżnionych prestiżowym znakiem „Poznaj Dobrą Żywność"
oraz żywności wytwarzanej w krajowych systemach jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych, a także produktów ekologicznych. Swoje wyroby zaprezentowało około 120 firm. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą wypoczynku na wsi, obejrzeć wystawę historycznych maszyn i urządzeń rolniczych, czy też odwiedzić mini ZOO ze zwierzętami hodowlanymi. Dla najmłodszych gości przygotowano wiele zabaw i gier związanych z żywnością.

Głównym celem programu PDŻ jest kreowanie pozytywnego wizerunku artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości. Znak Poznaj Dobrą Żywność informuje konsumentów o tym, że wybrany przez nich produkt jest wytworzony ze sprawdzonych surowców i posiada prawidłowe oznakowanie. Umieszczany na opakowaniu, ma ułatwiać odszukanie produktu wysokiej jakości, bezpiecznego i smacznego wśród wielu innych na sklepowych półkach.