Ministrowie obu krajów podkreślają, że przegląd funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej powinien kłaść nacisk na znalezienie metod sprzyjających ochronie środowiska i jednocześnie przyczyniających się do produkcji bezpiecznej żywności, rozwoju obszarów wiejskich oraz walki ze zmianami klimatycznymi.

Dla mieszkańców Europy produkcja zdrowej i bezpiecznej żywności, właściwa uprawa ziemi oraz zachowanie krajobrazu są sprawami podstawowymi. Rozwój europejskiego rolnictwa wymaga wspólnego wysiłku i wspólnych środków, aby konkurować na światowych rynkach.

Polska i Dania mają długą tradycję współpracy w dziedzinie sektora spożywczego, która powinna być wzmocniona w trakcie uzgodnień dotyczących „health check”. Nasze kraje są zgodne m.in. w podstawowej kwestii, że efektem przeglądu funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej nie może być renacjonalizacja Wspólnej Polityki Rolnej.

Spotkanie ministrów stworzyło fundament dla dobrego i konstruktywnego partnerstwa, przed podjęciem prac w ramach trzech prezydencji razem z Cyprem, od lipca 2011 do grudnia 2012 r.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!