Podmioty, które udzielają pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, będą co roku składać ministrowi rolnictwa sprawozdania o udzielonej przez nie pomocy - takie rozporządzenie przyjął we wtorek przez rząd. Nowe przepisy to dostosowanie do unijnych reguł, zgodnie z którymi na ministrze rolnictwa spoczywa obowiązek monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz przedkładania tych informacji Komisji Europejskiej. 

Sprawozdania zawierać będą informacje o wsparciu dla dużych projektów inwestycyjnych oraz o pomocy de minimis. A dokumenty, dotyczyć będą dokładnych danych o podmiocie korzystającym z pomocy (m. in. jego nazwę, NIP), rodzaj projektu inwestycyjnego, wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych oraz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Rozporządzenie nakłada również sporządzenie informacj, dlaczego nie udzielono pomocy publicznej. Podobał się artykuł? Podziel się!