W 2010 roku Filia Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach udzieliła w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim bezzwrotnej pomocy finansowej na łączną kwotę ponad 4 ml zł. W jej ramach gminy i spółdzielnie mieszkaniowe realizowały inwestycje między innymi w zakresie oczyszczania ścieków, kanalizacji sanitarnej, remontu dróg, remontu kotłowni.

W grudniu 2010 r. została zakończona prowadzona przez Gminę Gołdap inwestycja pod nazwą "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Mażuciach". Koszt tej inwestycji, w całości pokryty przez Agencję Nieruchomości Rolnych, to blisko 825 tys. zł. Wszyscy mieszkańcy Mażuć uzyskali możliwość podłączenia do oczyszczalni ścieków.

Również w grudniu 2010 roku została zakończona przez Gminę Budry inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Koźlak”. Koszt tej inwestycji, w całości pokryty przez ANR to 575 tys. zł. (m) Podobał się artykuł? Podziel się!