Wizyta francuskiego ministra planowana jest na 30 listopada br.

Minister Marek Sawicki podkreślił dotychczasowy dorobek Wspólnej Polityki Rolnej, szczególnie w zakresie wspierania gospodarstw rodzinnych. Zgadza się z potrzebą modyfikacji dotychczasowych rozwiązań, ale widzi też możliwość wypracowanie wspólnego z Francją stanowiska w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po roku 2013.

Polska, jako nowy członek UE, nie korzysta jeszcze w pełni z pomocy dla rolnictwa i musi mieć czas na dostosowania” - powiedział minister Marek Sawicki i zwrócił uwagę na osiągnięcia Francji w dziedzinie rozwoju spółdzielczości rolniczej. Stwierdził, że jednym z priorytetów resortu jest stworzenie nowoczesnego sektora spółdzielczego w zakresie przetwórstwa i sprzedaży. Podkreślił, że w zakresie przyszłości WPR powinny odbywać się częste konsultacje w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

Ambasador Michel Delongchamps stwierdził, że życzeniem Prezydenta Nicolas`a Sarkozy jest zawarcie z Polską porozumienia o partnerstwie, które obejmowałoby także rolnictwa. Porozumienie to dotyczyłoby badań naukowych, rozwoju organizacji rolniczych, wypracowania wspólnego stanowiska co do przyszłości WPR oraz negocjacji w ramach WTO, a także kwestii rybołówstwa.
Minister Marek Sawicki potwierdził gotowość na wielokierunkową współpracę. Zwrócił także uwagę na szczególną rolę rolnictwa w zakresie ochrony środowiska.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!