Minister Plocke, podsumowując kończącą się III kadencję izb rolniczych, podziękował działaczom samorządu rolniczego za lata współdziałania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, zaznaczając jednocześnie, że w branży rolniczej jest jeszcze wiele wspólnej pracy do wykonania. Zasygnalizował również kilka ważnych obszarów działalności, w których resort rolnictwa szczególnie skupi swoją uwagę w 2011 r.. Te priorytety to dalsze negocjowanie stanowisk w sprawie reformy WPR, uzgodnienia w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej, szeroko rozumiana promocja sektora rolnego oraz bezpieczeństwo żywności w kontekście reorganizacji służb weterynaryjnych i kontrolnych.

Podsekretarz stanu Marian Zalewski zwrócił uwagę na istotę działań środowiska rolniczego, w tym izb rolniczych na płaszczyźnie międzynarodowej, oraz zasygnalizował potrzebę wspólnej pracy nad nową perspektywą finansową 2014-2020.

W ostatnim posiedzeniu KRIR III kadencji uczestniczył również wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który podkreślił, jak ważne jest akcentowanie roli rolnictwa w kształtowaniu wizerunku całego kraju i jak istotne zadania z tym związane mają izby rolnicze. Wicepremier zwrócił też uwagę na fakt, że Polska może być liderem w kwestii kształtowania WPR i całe środowisko rolnicze powinno ten szczególny czas właściwie wykorzystać. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!