Za projektem opowiedziało się 17 posłów komisji, dziewięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi na posiedzenie plenarne Sejmu.

Wcześniej nad projektem pracowała podkomisja, która zarekomendowała komisji wprowadzenie dwóch poprawek, które doprecyzują treść przyszłej ustawy. Komisja zaakceptowała te propozycje.

Jak poinformował w czwartek na twitterze rzecznik PSL Krzysztof Kosiński, klub ludowców zwróci się do Marszałek Sejmu o uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Sejmu o drugie i trzecie czytanie projektu ustawy. Wskazał, że dzięki temu głosowanie nad ustawą mogłoby się odbyć jeszcze w czwartek.

Od początku roku w Polsce nie ma przepisów zezwalających na ubój rytualny. Stało się tak po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z listopada, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie, którego dokonywany był ubój, jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Zakwestionowany przepis rozporządzenia stracił moc 31 grudnia 2012 r.

W drugiej połowie kwietnia rząd przyjął projekt ustawy dopuszczający ubój bez ogłuszania na cele religijne. Ustawa ma uwzględniać unijne przepisy dopuszczające ubój zwierząt dla celów religijnych, ale jednocześnie wprowadzać pewne restrykcje dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Chodzi o wprowadzenie zakazu stosowania podczas uboju rytualnego klatek obrotowych. To stalowa komora, w której zwierzę było zamykane i unieruchamiane w ten sposób, by z klatki wystawała tylko głowa. Zwierzę obracano głową w dół, a upoważniony przez związek religijny rzeźnik podrzynał mu gardło.

Legalizacji uboju rytualnego sprzeciwiają się organizacje ochrony praw zwierząt, które argumentują, że zabijanie zwierzęcia bez ogłuszania jest niehumanitarne, ponieważ powoduje niepotrzebne cierpienie.

Takiemu stanowisku przeciwstawiane są argumenty ekonomiczne - jak wskazują zwolennicy legalizacji uboju rytualnego, czyli np. organizacje rolników, utrzymywanie zakazu uboju rytualnego powoduje utratę rynków i zagraża istnieniu 800 tys. polskich gospodarstw rolnych.

Według szacunków ministerstwa rolnictwa, szacunkowa wartość sprzedaży mięsa z uboju rytualnego wynosi 1,2-1,5 mld zł rocznie, a branża związana z produkcją takiego mięsa daje pracę ponad 4 tys. osób.