Do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.

Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności powinien, w terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk, dostarczyć kierownikowi biura powiatowego ARiMR dokumenty potwierdzające wystąpienie szkód na jego polach..

Za dowód potwierdzający wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Wojewodowie powołują takie komisje w porozumieniu z wójtami, burmistrzami i władzami powiatowymi. 

Pod koniec zeszłego tygodnia przeszły przez Polskę intensywne burze. Niewykluczone, że w najbliższuch dniach powtórzą się. jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą one miałay charakter lokalny.

Źródło: ARiMR/ farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!