Pieniądze potrzebne na ochronę środowiska to ponad połowa rocznych dochodów budżetu państwa. Ustawa budżetowa na 2008 roku zakłada, że dochody budżetu mają wynieść 281,8 mld zł.

"Pieniądze unijne są jedynie pobudzającymi, wspomagającymi środkami. Przy udziale tylko tych funduszy nie uda nam się zrealizować wszystkich potrzebnych inwestycji środowiskowych" - uważa wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła.

Jego zdaniem istotne jest, aby finansowane były projekty najważniejsze z punktu widzenia całego kraju.

W latach 2007-2013 ochrona środowiska będzie finansowana głównie z dwóch źródeł: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Instrumentu Finansowego LIFE+. Z funduszy unijnych na inwestycje ekologiczne w najbliższych latach przeznaczonych będzie około 5 mld euro.

Najwięcej środków z POIiŚ - prawie 60 proc. - ma być przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

"14 marca planujemy ogłosić warunki konkursu dla większości priorytetów będących w gestii Ministerstwa Środowiska. Po upływie 30 dni chcielibyśmy rozpocząć nabory wniosków" - poinformował wiceminister środowiska Janusz Zaleski.

Mikuła zwrócił uwagę, że na stan wykorzystania unijnych środków, jak na i możliwości realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury ochrony środowiska, wpływ będą miały m.in. konflikty społeczne wokół inwestycji, wzrost cen materiałów budowlanych oraz potencjał wykonawczy firm budowlanych.

"Należy również pomóc beneficjentom, szczególnie samorządom, w sfinansowaniu wkładu własnego inwestycji infrastrukturalnych" - zaznaczył wiceminister.

Jego zdaniem, szansę na dobre wykorzystanie unijnych środków stwarza wieloletnie planowanie strategiczne, edukacja ekologiczna oraz dobrze przygotowane kampanie informacyjne, które zachęcać będą do przeprowadzania konsultacji społecznych.

Mikuła przypomniał, że wiele kontrowersji w ostatnim czasie wzbudziła weryfikacja list projektów kluczowych, które mają być finansowane z unijnych pieniędzy w latach 2008-2013.

"Weryfikacja była konieczna, by na liście mogły znaleźć się inwestycje najważniejsze z punktu widzenia kraju, przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności Polski, które przybliżą nas do wypełnienia unijnych dyrektyw" - powiedział.

Lista projektów kluczowych będzie weryfikowana co pół roku.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!