farmer.pl: Panie ministrze, jedna z Pańskich pierwszych wypowiedzi dotyczyła reformy KRUS. W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma? Czy jest już jakaś dokładna koncepcja tego, jak KRUS powinien zostać zreformowany?

Marek Sawicki: Reforma KRUS powinna iść w kierunku wzmocnienia całego systemu, zwiększenia jego uczestników, tak, by przynajmniej „dwuzawodowcy”, którzy w tej chwili nie są traktowani w sposób równoprawny, powinni być także objęci reformą. Oczywiście, ze zróżnicowaną składką. Zróżnicowana składka powinna dotyczyć także tych, których na to stać.

Wysokość składki powinna zależeć od wielkości gospodarstwa?

Chcemy popracować nad modelem ubezpieczenia opartego na dochodach. Wielkość gospodarstwa nie jest dzisiaj wyznacznikiem dochodów. Ziemie w Polsce są różne, różne rolnicy mają uprawy. W związku z tym warto popracować, być może parę miesięcy dłużej, ale wypracować metodę obliczania dochodów w gospodarstwie i na tej podstawie później określać poziom składki. Trzeba pamiętać również o tym, żeby w dyskusji publicznej nie zniechęcić organizacji społecznych. Warto już dziś, na samym początku – będę tego bardzo mocno pilnował – podkreślić, że jeśli będą zróżnicowane składki – a będą – to dla tych, którzy będą płacić wyższe składki, muszą być w przyszłości zagwarantowane wyższe świadczenia.

Jakieś ramy czasowe dla tej reformy?

Myślę, że w fazie projektowej może się to pojawić nie wcześniej, niż za rok.