Poseł Stanisław Kalemba (PSL) mówił:

- Największą przeszkodę w realizacji tych zadań stanowi brak środków finansowych w budżecie państwa przez całe 20 lat, ale też trzeba przyznać, że i wcześniej. Finansowe zabezpieczenie tych zadań, które należą do państwa, to niecałe 10 proc. potrzeb. Zdaniem przedstawicieli rządu potrzeby w tym zakresie wynoszą rocznie około 800 mln zł, zaś w budżecie państwa na 2010 r. przewidziano około 125 mln zł. Należy pozytywnie natomiast ocenić wzrost środków na utrzymanie melioracji podstawowych w roku 2011 o 210 mln zł w ramach rezerw celowych, ale jest to kropla w morzu potrzeb. Żeby ruszyć z tymi zadaniami, trzeba z roku na rok zwiększać nakłady co najmniej o 200 mln zł.

Zdaniem wiceministra, najważniejsze zadanie polega na odbudowie wieloletnich zaniedbań, a dopiero potem na utrzymaniu bieżącym. Środków nie brakuje, ale są to wieloletnie inwestycje. Nie jest też prawdą, że nie wykorzystujemy unijnych środków.

- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych to kwestia inicjatywy oddolnej poszczególnych spółek wodnych i rolników, natomiast utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych to sprawa inicjatywy państwa, organów publicznych, w tym wypadku marszałków, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej – wyjaśniał Jarosław Wojtowicz. – I tutaj rezerwa środków jest dość wysoka, sięga 70, 80, a w niektórych przypadkach 90 proc. Natomiast rzeczywiście dotychczas wydatkowano małe pieniądze w sensie kasowym, a to dlatego, że niewielka część tych programów została już zrealizowana. Jest to długi cykl inwestycyjny, wymaga to zaprojektowania, uzyskania odpowiednich pozwoleń, następnie przedłożenia odpowiedniego wniosku, który musi być rozpatrzony, podpisania umowy, wykonania urządzeń, odebrania ich, i dopiero wtedy możemy zaangażować środki. Stąd różnica pomiędzy kasowo wykorzystywanymi środkami, które stanowią 1,5 proc., a środkami, którymi rzeczywiście państwo polskie dysponuje.

Wiceminister zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą opracowania strategii rządowej dotyczącej likwidowania zaniedbań.

Podobał się artykuł? Podziel się!