Nieruchomość tworzą stawy rybne rozciągające się w kilku kompleksach po obu stronach rzeki Baryczy. Jest to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, którego znaczna część to rezerwat ornitologiczny. Występuje tu ponad 270 gatunków ptaków. Stawy Milickie stanowią największe skupienie lęgowe gęsi w Europie Środkowej. Z drugiej strony jest to największy w Polsce i Europie ośrodek hodowli karpia.

Powstanie Spółki „Stawy Milickie” SA, w której 100% udziałów posiada samorząd Dolnego Śląska, to najkorzystniejsze rozwiązanie dla przyszłości tego unikatowego pod względem przyrodniczym terenu, zapewniające zarówno ochronę ekosystemu jak i rozwój badań naukowych, edukację ekologiczną oraz promocję walorów turystycznych regionu. Wielokierunkowy rozwój tego regionu zapewni korzyści zarówno dla lokalnych samorządów jak i mieszkańców okolicznych miejscowości poprzez tworzenie nowego rynku pracy i promocję regionu w skali Europy. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!